bài phát biểu của tổng thống mỹ

bài phát biểu của tổng thống mỹ

1484105473-148410543768886-6
Đời sống
Obama đã chính thức chia tay nhà trắng với bài phát biểu cuối cùng đầy nước mắt khi làm lễ chia tay tại quê nhà Chicago. Người yêu ...
0