chuyện tình buồn

chuyện tình buồn

ô
Tâm Sự
Yêu nhau từ những năm cấp 3, chúng tôi đã vượt qua bao sóng gió và trải qua bao thăng trầm trong tình cảm, để rồi chúng tôi ...
0

Tâm Sự
Yêu nhau anh dạy tôi nhiều điều, anh dạy “suy nghĩ tích cực, sống đừng bị ảnh hưởng quá nhiều đến suy nghĩ của những người xung quanh” ...
0