Hai trẻ sinh đôi không phải là anh em ruột ở Ý

Hai trẻ sinh đôi không phải là anh em ruột ở Ý

Đời sống
Chuyện kì lạ nhất thế giới: Khi đưa hai trẻ sinh đôi tới đăng ký khai sinh, nhân viên hành pháp quả quyết rằng chúng không phải là ...
0