nữ phượt thủ tử nạn

nữ phượt thủ tử nạn

Đời sống
Ngày mà Tr. tử nạn khi đi phượt từ Tam Đảo trở về Hà Nội cũng chính là ngày kỷ niệm 2 năm 8 tháng của cô và ...
0